Monitoringa sistēmas ieviešana

Jumta struktūru monitoringa sistēma– WiSeNe® – ir sinerģija, ko veido divi pamatelementi:

  • Projekta ieviešana, ko veic ēkas projektētājs vai projekta inženieris ar atbilstošām zināšanām par tā struktūru,
  • WiSeNe® sistēma (tehniskais nodrošinājums).

WiSeNe® sistēmas ieviešanas ēkā galvenos parametrus nosaka ieviešanas projekts. Vispirms tiek noteikti struktūras elementi, kuru novirzes tiks mērītas (monitoringa punkti), ar to pieļaujamo izliekumu/noviržu vērtībām mainīgo slodžu apstākļos.

Noteikts mērierīču skaits (īpašie lāzera mērīšanas iekārtas), tiek pievienoti radio tīklam un darbojas centrālās sistēmas pārraudzībā, veidojot fizisku WiSeNe® sistēmu.

Ieviešanas projekts ir neatņemama WiSeNe® sistēmas daļa.